Papers - September 2017

Ülkemizde Kadın Sağlığı ve Etkileyen Faktörler

Kevser İlçioğlu, Nurgül Keser, Nursan Çınar


Bağırsak Mikrobiyatası, Probiyotikler ve İrritable Bağırsak Sendromu (İBS)

Cengiz Karacaer, Ceyhun Varım, Bilal Toka, Selçuk Yaylacı, Ahmet Bilal Genç


Mikrobiata ve Kronik Hastalıklar

Hasret Cengiz, Ceyhun Varım, Ali Tamer


Göç ve Ruh Sağlığı

Cansu Solgun, Gülgün Durat


Hemşirelik Eğitiminde Aktif Öğrenme
Yöntemlerinin Kullanımı: Jigsaw Tekniği

Nasibe Yağmur Filiz, Yurdanur Dikmen


Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışı
Konusundaki Farkındalıkları ve Yaklaşımları

Gökhan Küçükkara, Türker B. Dönmez, Ahmet Altındiş,
Ferhat G. Aslan, Selma Altındiş


Changes in MPVand PDW Values in Patients Receiving Chemotherapy
for Colon and Gastric Cancers

Bilal Toka, Muzeyyen Arslaner, Cemil Bilir, Hüseyin Engin, Sehmuz Ertop


A Term Fetus With Alobar Holoprosencephaly and Cyclopia: Case Report

Hilal Uslu Yuvaci, İlker Ali Cerci, Selcuk Ozden, Hatice Lacin


A Review: A Look At Formaldehyde

Keziban Karacan, Hüseyin Baylan, Mehtap Erdoğan, Fatma Arslan


Rize Bölgesinde Kanser Tanılı Hastaların Genel Özellikleri
General Characteristic of Cancer Patients in Rize Region

Bayram Kızılkaya, Teslime Ayaz, Serdar Durak, Cemil Bilir


Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com