Papers - JUNE 2015

Diyabetik Kardiyomiyopati ve Moleküler Temeli: Derleme.

Derya GÜZEL


Damar Oluşum Fizyolojisi ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü

Derya GÜZEL


Prognostic Signifi cance Of Body Composition Analysis Measurements In Patients With Locally Advanced Or Metastatic Cancers

Cemil Bilir M.D.,Huseyin Engin M.D., Selcuk Ergen M.D,
Yasemin Bakkal Temi M.D., Hasan Morcalı M.D.


Gebelikte Sigara Kullanımı ve Pasif İçiciliğin Fetüs ve Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkileri

Nursan Çınar , Sümeyra Topal, Sevin Altınkaynak


Sakarya Üniversitesinde Görev Yapan İdari ve Akademik Personelin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Bakış İncelemek

Zübeyde Kaçal


Kutanöz Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma: Bir olgu sunumu

Hasan Ergenç, Demet Çekdemir, Selçuk Yaylacı, Fatma İnci Can,
Bahar Memiş, Ali Tamer


Şiddetli OHSS Olgu Yönetimi: Olgu Sunumu

Mehmet Sühha Bostancı, Nermin Akdemir, Arif Serhan Cevrioğlu,
Selçuk Özden, Orhan Ünal, Hilal Uslu Yuvacı


Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com