Papers - JUNE 2016

Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin
Annelerinin Karakteristik Özellikleri

Duygu Özgen, Sevil Şahin


Sudden Cardiac Death After Taking Chinese-Han
Herbal Medicine for Sexual Dysfunction

Ahmet Göktuğ Ertem, Mehmet Erdoğan, Serkan Sivri,
Gamze Zengin, Engin Bozkurt


Serum Lactate Dehydrogenase Levels May Predict
Fentanyl Usage in Patients with Metastatic Cancers
for The Treatment of Cancer Related Pain

Cemil Bilir, Mehmet Sabri Balık, Bayram Kızılkaya,
Şafak Yıldırım, Sinan Gemez, Filiz Bilir


İdiyopatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisinde
Tamponad Olarak Kullanılan C3f8 ve Silikon Yağının
Karşılaştırılması

Faruk Kaya, İbrahim Koçak, Ali Aydın, Hakan Baybora, Hacı Koç, Salih Bozkurt


Hemşirelerde Mobbing

Hava Gökdere Çınar, Ayşe Çiçek, Dilek Yılmaz


Evaluation of The Plusoptix S08 in Dedection
of Refractive Amblyogenic Risk Factors

Faruk Kaya, İbrahim Koçak, Ali Aydın, Hakan Baybora,
Hacı Koç, Salih Bozkurt


Pancytopenıa Induced By Low
Dose Methotrexate

Mustafa Volkan Demir, Tuba Ozturk Demir, Selçuk Yaylacı,
Huseyin Yıldız, İbrahim Taycı


Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com