Papers - June 2017

Delirium in Intensive Care and Nursing Care

Özlem DOĞU, Hatice KAYA


The Use of Multiple İntelligence Theory in Nursing Education

Cansu Koç, Yurdanur Dikmen


Bioabsorbable Scaffolds

Mehmet Bülent Vatan, Mustafa Tarık Ağaç,
Ersan Tatlı, Muhammed Necati Murat Aksoy


Yaşam Sonu Bakım Uygulamalarında Hasta Savunuculuğu

Nasibe Yağmur Filiz, Yurdanur Dikmen


Paclitaxel-Carboplatin Based Therapy in Elderly Patients
with Non-Small Cell Lung Cancer

Özlem Özkul, Hasan Morcalı, Bayram Kızılkaya, Gökhan Puşuroğlu,
Yasemin Bakkal Temi, Cemil Bilir


Tam Kat Meme Yanığı Olgusunda TDAP-Flap(Torakodorsal Arter Perforatör Flap)
ile Meme Rekonstrüksiyonu

Özlem Cemboluk Ebeler, Atacan Emre Koçman


Severe Abdominal Colic Pain During Pregnancy;
A Case Report of Degenerate Uterine Leiomyoma

Filiz Bilir, Nermin Akdemir, Selcuk Özden


Onkolojik Hastalarda Vitamin D Düzeyleri Ve Prognostik Etkisi
Vitamin D Levels and Its Prognostic Effect in oncology Patients

Bayram Kızılkaya, Teslime Ayaz, Cemil Bilir


Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com