III. UYGULAMALI KAROTİS GİRİŞİMLERİ KURSU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
III. UYGULAMALI KAROTİS GİRİŞİMLERİ KURSU
30 NİSAN 2016, SAKARYA
DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği desteğinde Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenecek olan III. Uygulamalı Karotis Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Kursu’nu 30 Nisan 2016 tarihinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirecek olmamızın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz kursumuzda panelistler karotis arter hastalıklarında güncel tedavileri tartışırken Katater Laboratuvarı’ndan canlı yayınlar ile karotis arter girişimleri sunulacaktır. Bunların yanında Konferans Salonu’nda bulunan karotis arter hastalıklarını içeren vaka simülasyon programı ile katılımcılar her türlü vaka senaryoları için girişimsel uygulamalar yapılabilecektir.

Vaka sunumlarıyla birlikte son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Bilimsel olarak oldukça yüklü ve heyecanlı geçeceğini tahmin ettiğimiz III. Uygulamalı Karotis Arter Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Kursu için 30 Nisan’da sizleri Sakarya’ya bekliyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ
SAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Başkanı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı

GENEL BİLGİLER

Toplantı Tarihi
30 Nisan 2016

Toplantı Yeri
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu ve Kardiyoloji AD Katater Laboratuvarı
Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No: 195, Adapazarı/ Sakarya

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe'dir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masası SAÜ EAH Konferans Salonu 6 Şubat 2016 tarihinde 07:30-17.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt ücretsiz olup, kayıt taleplerinizi mgvural@sakarya.edu.tr adresine e-posta ile bildirmeniz sonrası size en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD
Prof. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD
Uzm. Dr. Mustafa Gökhan Vural, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Prof. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Prof. Dr. Ayhan BÖLÜK, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Sakarya
Prof. Dr. Ersan TATLI, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Prof. Dr. Harun KILIÇ, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Prof. Dr. Kürşat TİGEN, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, İstanbul
Doç. Dr. Mustafa Tarık AĞAÇ, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Doç. Dr. Mehmet Akif ÇAKAR, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Doç. Dr. Selçuk PALA, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji AD, İstanbul
Doç. Dr. Yasemin GÜNDÜZ, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Sakarya
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent VATAN, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya
Yrd. Doç. Dr. Alper Karacan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Sakarya
Yrd. Doç. Dr. Kezban Karacan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, Sakarya
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atılgan ACAR, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Sakarya
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Aybala Alagöz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Sakarya

Organizasyon Sekreteryası
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Korucuk Mahallesi Konuralp Bulvarı No:81/1 Korucuk Kampüsü, Adapazarı/Sakarya
Tel: 0 (264) 295 66 30 Fax: 0 (264) 295 66 29
tip@sakarya.edu.tr
Merkez Hastane 0 264 8884051 (7 Hat) Korucuk Hastane 0 264 255 2106 (8 Hat )

BİLİMSEL PROGRAMI
09:00-09:15 Açılış konuşması Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR SAÜ Kardiyoloji AD

Panel-I: Arkus Aorta Anatomisi ve Radyolojik Görüntülenmesi
Oturum başkanı: Prof. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ SAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Sakarya

Öğrenim hedefleri: Girişimsel kardiyoloğun bilmesi gerektiği kadarı ile arkus arota anatomisi ve işlem öncesinde sıklıkla gerekli olan karotis-vertebral-serebellar bilgisayarlı tomografik ve manyetik rezonans görüntülerinin değerlendirilmesi; karotis anjiyografinin endikasyonları ve temel teknikleri.

09:15-09:30 İşlem öncesi ve hasta takibinde karotis-vertebral Doppler USG
Yrd. Doç. Dr. Alper KARACAN SAÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD

09:30-09:45 Girişimsel kardiyoloğun bilmesi gerektiği kadarı ile karotis-vertebral-serebral BT ve MRG
Doç. Dr. Yasemin GÜNDÜZ SAÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD

09:45-10:00 Karotis-vertebral ve serebral anjiyografi
Prof. Dr. Harun KILIÇ SAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

10:00-10:30 Ara

Panel-II: Karotis Arter Revaskülarizasyonunda Temel Teknikler ve Vaka Yönetimi
Oturum başkanı: Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM Hisar Hospital, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Öğrenim hedefleri: Karotis anjiyografinin yorumlanması, uygun koruma cihazlarının ve stentlerin seçilmesi, basamak basamak stentleme yöntemi, komplikasyonlar ve örneklerle komplikasyon yönetimi; karotis arter revaskülarizasyonu sonrası hasta takibi; akut serebrovasküler olaylarda primer revaskülarizasyon için endikasyonlar ve ülkemizdeki mevcut durum hakkında kısa bilgi

10.30-11:30 Katater laboratuvarlarında karotis arter stentleme uygulamaları

11:30-13:00 Ara ve öğle yemeği

13:00- 13:15 Proksimal ve distal koruma cihazları
Doç. Dr. Mustafa Tarık AĞAÇ SAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

13:15- 13:30 Karotis arter stentlemede stent seçimi ve stentlemede temel teknikler
Prof. Dr. Ersan TATLI SAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

13:30-13:45 Karotis arter girişimlerinde komplikasyon yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Bülent VATAN SAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

13:45-14:00 Karotis arter girişimlerinden sonra hasta takibi
Yrd. Doç. Dr. Neslihan AYBALA ALAGÖZ SAÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com