Papers - MARCH 2016

İnfantil Kolikli Bebeğe Yaklaşım

Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR, Sevin ALTINKAYNAK


Periferik İntravenöz Kateter Komplikasyonlarından Flebit Ve Hemşirelik Bakımı

Banu CİHAN ERDOĞAN, Yıldız DENAT


Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu: Ne? Nasıl? Ne Yapmalı?

Yurdanur DİKMEN, Yasemin AYDIN


Heart Rate Recovery Index Was Deteriorated In Diastolic Dysfunction

Muhammed Necati Murat AKSOY, Harun KILIÇ, Uğur SAYGISUNAR
Münevver SARI, Mehmet AYTÜRK, Mustafa Gökhan VURAL, Ekrem YETER, Ramazan AKDEMİR


YAG Kapsulotomi Sonrası Antiglokomatöz İlaç Kullanımı; Göz İçi Basıncına ve Retina Sinir Lifine Etkileri

İsa YUVACI, Emine PANGAL, Mustafa ATAŞ
Süleyman DEMİRCAN, Necati DURU, Nurettin BAYRAM


Hemşirelik Öğrencilerinde Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

Yıldız DENAT, Yurdanur DİKMEN, Nasibe Yağmur FİLİZ, Handenur BAŞARAN


Color M-Mode Mitral Propagation Velocity in Patients with Mitral Stenosis

Münevver SARI


Rituksimaba Bağlı Akciğer Toksisitesi; Vaka Sunumu

Şafak YILDIRIM, Burcu ÖZTÜRK, Bayram KIZILKAYA, Cemil BİLİR


Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Mustafa CEYLAN, Bekir Enes DEMİRYÜREK, Bilgehan Atılgan ACAR
Aybala Neslihan ALAGÖZ, Esra DEMİRYÜREK


Nörolojik Defi sit İle Başvuran Gebe Meme Kanseri Olgusu

Cengiz KARACAER, Meltem BAYKARA, Ceyhun VARIM, Aysel Gürkan TOÇOĞLU
Hasan ERGENÇ, Ali TAMER


Use Of Rasburicase In The Treatment of Hyperuricemia In A Hydropic Infant

Yeşim COŞKUN, Utku DEMİREL, İpek AKMAN


Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com