Papers - SEPTEMBER 2015

Miyokardiyal Canlılık Değerlendirmede Nükleer Görüntülemenin Yeri

Muhammet Aşık


Enerji İçecekleri Ruhu Kanatlandırıyor ya Bedeni ?

Ceyhun Varım, Perihan Varım, Bilgehan Atılgan Acar
Mehmet Bülent Vatan, Tezcan Kaya, Türkan Acar, Ali Tamer


Üriner İnkontinans Medikal Tedavisi

Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal
Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir


Trabzon’da Kanser Tarama Testleri Farkındalığı

Gülşah Bayçelebi, Fazıl Aydın, Feyzi Gökosmanoğlu
Tuğba Songül Tat, Ceyhun Varım


Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası, Bakımı ve Bakım Ürünleri Kullanımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Özlem DOĞU


Kolb’un Öğrenme Stilleri Modeline Göre Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

Yurdanur Dikmen


Colon Adenocarcinoma With Orbital Metastasis

Esin Oktay, Özgür Tanrıverdi, Sabri Barutça, Nezih Meydan


Atipik Zona Tutulumu İle Seyreden Foliküler Lenfoma, Olgu Sunumu

Hasan Ergenç, Ceyhun Varım, Demet Çekdemir
Fatma İnci Can, Selçuk Yaylacı, Ali Tamer


Metastazı Taklit Eden Spinal Tüberküloz: Bir Olgu Sunumu

Cengiz Karacaer, Hasan Ergenç, Ceyhun Varım, Tezcan Kaya
Seyyid Bilal Açıkgöz, Oğuz Karabay, Ali Tamer


Splenik Marjinal ZonLenfoma: Bir Olgu Sunumu

Hasan Ergenç, Ceyhun Varım, Demet Çekdemir, Selçuk Yaylacı
Fatma İnci Can, Ali Tamer


Stiff Person Syndrome in A Patient With Pancreatic Adenocarcinoma: An Unusual Paraneoplastic Syndrome

E. Nayır, M.B. Koyuncu, S.Erdogdu, A.Ata, İ. A.Yılmaz, A. Arıcan


Copyrights ©2016 humanrhythmjournal.com